Znebite se anksioznosti, tesnobe in izgorelosti - za vedno

Posttravmatski stres [3 stvari, ki jih je dobro vedeti o posttravmatskem stresu]

Posttravmatski stres lahko zelo zmanjša kvaliteto življenja, saj zaradi enega travmatičnega dogodka, ki smo ga doživeli nekoč v preteklosti, trpimo celo življenje. S pomočjo EFT terapije pa lahko travmatično izkušnjo predelamo tako, da izgubi vpliv na naše življenje in stres izgine.

posttravmatski stres

Slika 1: Posttravmatski stres je posledica travmatičnega dogodka, ki ga lahko razreši in odpravi učinkovita EFT terapija.

V članku pišem…

1. Kaj je posttravmatski stres?

Posttravmatski stres je reakcija telesa, ki nastane kot posledica travmatične izkušnje. Za boljše razumevanje si lahko pomagamo s slovenskim pregovorom, ki pravi – Kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi.

Travmatičen dogodek (v našem primeru pik kače) je povzročil posledice, ki se dogajajo tudi kasneje, ko ni več sledu o kači. V našem telesu je namreč travmatični dogodek pustil določene posledice, ki delujejo stresno na nas tudi še naprej, čeprav se izvorna travma ne dogaja več.

Na primer: ženska, ki je doživela spolno zlorabo, bo posledice te izkušnje na nek način doživljala tudi kasneje v življenju – v odnosu z njenimi bodočimi partnerji. Ali vojni veterani, ki so doživeli bližino smrti na bojnem polju, ki so videli umirati ljudi, slišali eksplozije, ipd. Taki ljudje bodo vse to podoživljali tudi potem, ko se vrnejo v svoje domače okolje. Ali nekdo, ki je doživel hud stres na delovnem mestu – tudi če zamenja delovno mesto, bo posledice preteklega stresa nesel s seboj.

2. Kako nastane posttravmatski stres?

Nastane zaradi močnega stresnega dogodka ali zaradi več podobnih stresnih dogodkov. Ob močnem stresnem dogodku, ki ga lahko imenujemo tudi travma, nastane blokada v energijskem sistemu telesa.

Značilnost teh energijskih blokad pa je v tem, da ni pomembno, koliko časa je preteklo od travme. Kadarkoli je situacija vsaj približno podobna izvorni travmi, bo telo odreagiralo, kot da se travma v resnici dogaja. In tukaj ni pomembno, koliko let ali celo desetletij je minilo od izvorne travme. Vse skupaj se odvija na podzavestnem nivoju, kjer čas ne obstaja – vse se odvija tukaj in zdaj.

3. Kako ga odpravimo?

Posttravmatski stres lahko odpravimo trajno izključno z vodeno EFT terapijo. Posttravmatski stres je namreč pustil blokado nekje v energijskem sistemu telesa. Ne vemo, kje v telesu je ta blokada nastala, vemo pa, da lahko s stimulacijo akupunkturnih točk vplivamo na svoj energijski sistem telesa.

stimuliranje akupunkturnih točk

Slika 2: Posttravmatski stres odpravlja EFT terapija, na kateri si pomagamo s tapkanjem, pri čemer stimuliramo akupunkturne točke in tako vplivamo na energijski sistem telesa. Na tak način odpravljamo tudi anksioznost, tesnobo, depresijo in druge kompleksne težave.

Podobno kot pri akupunkturi z zabadanjem iglic odpravljamo blokade, tudi v procesu EFT terapije odstranjujemo blokade, vendar pri tem ne uporabljamo iglic, pač pa tapkanje na iste akupunkturne točke. Pri tem gremo še korak naprej, saj smo v mislih osredotočeni na trenutek, ko je blokada nastala.

Na primer: ženska, ki je doživela spolno zlorabo, se v mislih osredotoči na tragični trenutek in ob tem prepozna občutke, ki se v njej porajajo – strah, gnus, krivda, žalost… S tapkanjem na akupunkturne točke dosežemo, da vsi ti občutki izginejo – in na tak način odstranimo energijsko blokado iz telesa. Spomin na spolno zlorabo ostane, vendar po opravljeni EFT terapiji ženska nima več nobene čustvene ali telesne reakcije. Posledično pa izgine tudi posttravmatski stres. To pa pomeni, da izgine tudi npr. generalni strah pred moškimi ali občutek krivde…

Mag. Asja Dominko (Vlasta Kuster) je vodilna EFT terapevtka za trajno odpravo depresije, anksioznosti in paničnih napadov.

Prispevek: Posttravmatski stres [3 stvari, ki jih je dobro vedeti o posttravmatskem stresu]